هتلداری

نرم افزار مديريت هتلداري

با استعانت از درگاه خداوند قادر متعال، احتراماٌ به استحضار ميرساند، شركت منظومه با مشاركت جمعي از دانش آموختگان ونخبگان علمي كشور در رشته مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات تشكيل شده و فعاليت خود را با تكيه بر روش هاي نوين توسعه نرم افزار، بر ايجاد و توسعه راهكارهاي نرم افزاري اتوماسيون در حوزه سازمان، متمركز نموده است. شركت منظومه مأموريت خويش را، مشاركت و تلاش براي ارتقاي كيفيت زندگي انسان ها از راه موثرتر نمودن فعاليت ها با بكارگيري تخصصي فناوري اطلاعات، ميداند.                موسَسين اين شركت معتقدند كه با بكارگيري مدبّرانه راهكارهاي نرم افزاري ميتوان، منابع كشور را بطور موثري مديريت نموده، كشور را در مسير تعالي به پيش برد و معضلات فراواني را از جامعه رفع نمود.

شرکت مهندسی نرم افزار منظومه با استفاده از تجربه 18 ساله خود در زمینه تولید وارائه نرم افزارهای مختلف ، موفق به طراحی وبرنامه نویسی نرم افزار ويژه هتلداري گرديده است كه در ذيل به شرح مختصری از آن مي پردازيم.

این بسته شامل قسمتهای زیر می باشد.

در اين بخش اطلاعات زیر در نظر گرفته شده است: :

 • مدت اقامت ميهمانان

 • طرف حساب پذيرش

 • نوع پذيرش (نقد ، قراردادي يا TimeShare)

 • درصد تخفيف

 • افراد مقيم در اتاقها

 • و نرخ اتاقها (ريالي ، دلاري )

اين قسمت از اهميت خاصي برخوردار بوده كه كنترل خالي بودن اتاقهاي مورد پذيرش را بر عهده گرفته و در نهايت زمان تخليه اتاقها را به كاربر اعلام و در موعد مقرر كاربر را مجاب به تعيين تكليف تمديد دوره اقامت و يا تخليه اتاق مينمايد.

طرف حساب پذيرش مي تواند حقيقي يا حقوقي باشد . چنانچه شخص مورد نظر داراي تاييديه اعتباري نباشد تسويه حساب نهايي نقدي و در غير اين صورت اعتباري در نظر گرفته خواهدشد . براي هر شخص اعتباري ميزان اعتبار معيني در نظر گرفته مي شود و چنانچه حساب شخص مورد نظر فراتر از ميزان اعتبارش باشد ، اين موضوع به اطلاع كاربر رسيده و كاربر با مشورت مديريت مسئول مي تواند پذيرش را انجام داده و يا از پذيرش جديد امتناع كند .

چنانچه شخص مورد نظر در ليست سياه هتل و يا در ليست سياه رسمي قرار داده شده باشد ، اين موضوع نيز به

اطلاع كاربر رسيده تا كاربر تصميمات مقتضي را بر اساس قوانين مشخص شده توسط مديريت هتل بگيرد . از نكات بسيار مهم و بارز اين قسمت آن است كه ميتوان در هر لحظه تا قبل از چاپ صورت حساب و تسويه نهايي طرف حساب ، صورتحساب را تغيير داده و در امتداد اين گونه تغييرات كليه هزينه هاي مربوطه به حساب شخص جديد بطور اتوماتيك منظور گردد .

در اين نرم افزار مي توان يك يا چند اتاق را در مجموعه يك پذيرش قرارداد تا سهولت كنترل و تسويه حساب كلي اتاقها را دريك صورتحساب فراهم آورد . هر اتاق ميتواند داراي نرخ ريالي يا دلاري و يا ريالي / دلاري بوده و چنانچه پذيرش از نوع قرارداد يا TimeShare انجام گرفته باشد نرخ خاص آن مورد محاسبه قرار مي گيرد .
هر اتاق ميتواند با نرخ اتاقي از نوع ديگر بفروش رسد . بعنوان مثال ميتوان اتاق دو تخته را با نرخ اتاق يك تخته در سيستم وارد نمود . ضمناً امكان اعلام تخت اضافه براي هر اتاق نيز در نظر گرفته شده است . از ديگر امكانات در نظر گرفته شده براي اتاقها امكان انتقال اتاق مي باشد كه در مجموعه پذيرش به راحتي رديابي اتاقهاي انتقالي را ميتوان مشاهده نمود . در صورت تخليه و بستن حساب يك اتاق از مجموعه اتاقهاي يك پذيرش حساب آن اتاق مسدود شده و هر گاه صورتحساب نهايي پذيرش مورد محاسبه و چاپ قرار گيرد ، هزينه هاي اتاقهايي كه قبلاً بسته شده اند در آن صورتحساب به طور صحيح منظور مي گردد . روش محاسبه نرخ اتاق نسبت به ساعت پذيرش اتاق و يا ساعت تخليه اتاق با توجه به قوانين مقرر شده توسط مديريت هتل بصورت تمام بها نيم بها و يا بدون بها بطور اتوماتيك انجام مي پذيرد ، كه البته ساعتهاي مورد نظر طبق تصميم مديريت هتل قابل تنظيم مي باشد . نرخ اتاقها توسط كاربران غير قابل اصلاح بوده و همان نرخهاي استاندارد مي باشند و جهت تخفيف ، درصد تخفيف نرخ اتاق در نظر گرفته شده است .

براي هر ميهمان اطلاعاتي از قبيل نام ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، قصد از مسافرت ، شهرهاي مبداء و مقصد ، محل كار ، شغل ، وسيله سفر و تعداد همراهان در نظر گرفته شـده و در صورت شغل ، وسيله سفر و تعداد همراهان در نظر گرفته شده و در صورت خارجي بودن ميهمان نكاتي از قبيل شماره گذر نامه ، محل صدور مليت ، نوع و شماره ويزا ، مدت اعتبار ويزا ، تاريخ و مرز ورودي را نيز شامل مي گردد . ميهمانان معرفي شده براي هر اتاق ميتوانند داراي حق امضاء باشند و در صورت اعتباري بودن پذيرش ، حق امضاء ميتواند از نوع اعتباري باشد يا خير .

از جمله تسهيلات ويژه اين نرم افزار آن است كه چنانچه پذيرش از نوع اعتباري باشد و در آن ميهماناني داراي حق امضاء اعتباري و برخي ميهمانان داراي حق امضاء شخصي باشند ، نهايتاً در زمان صدور صورتحساب كليه هزينه هاي انجام شده كه با امضاي اعتباري بوده و در مجموعه صورتحساب مادر ( اعتباري ) قرار گرفته است و همچنين هزينه هايي كه توسط افرادي كه داراي حق امضاي اعتباري نيستند ، امضاء شده ، در صورتحساب و يا در صورتحسابهاي ديگري كه با تيتر هزينه هاي شخصي منظور و چاپ مي گردد ، مي بايست به صورت نقدي تسويه شود . صورتحسابهاي امضاء شده توسط ميهمانان در رستوران،لابي ،كافي شاپ و يا روم سرويس با توجه به درصدتخفيف صادر ميگردند .

 

 

در شرايطي ممكن است هتل ، شخصي را بعنوان ميهمان هتل بپذيرد و هزينه هاي اتاق براي ايشان بطور رايگان در نظر گرفته شود ، ممكن است در شرايطي ديگر هزينه هاي رستوران نيز شامل شرايط ميهمان هتل قرار گيرد . تمامي اين امور با صلاح ديد مديريت هتل قابل تعريف و استفاده مي باشند .

عموماً يكي از بزرگترين مسائل در زمينه گردش كار يك هتل ، امور مالي و صدور اسناد مالي مربوط به فروش ، درآمد ، دريافت و پرداخت و بروز نگهداري حساب مشتريان اعتباري مي باشد .
بدين لحاظ كليه گردشهاي مالي انجام شده در طي روز در يك سند حسابداري و بطور اتوماتيك از طريق این نرم صادر و در نرم افزارحسابداري ثبت مي گردد .

عمليات دريافت و پرداخت وجوه ( پيش پرداخت پذيرش ، پيش پرداخت رزرواسيون و پرداخت مشتريان اعتباري) با آسانترين وسريعترين روشها در صندوق پذيرش امكان پذير است . تسويه حساب پذيرش بدون نياز به هيچگونه محاسبات دستي براي صندوق دار امكان پذير بوده و در صورت اعتباري بودن صورتحساب ، صندوقدار در جريان امر قرارگرفته تا مراتب مورد نياز انجام پذيرد . به لحاظ جلوگيري از مغايرتهاي ارزي در درآمد اتاقها و هزينه اتاقهايي كه به صورت دلاري به فروش رفته اند ، هزينه هر اتاق با توجه به نرخ ارز روز و ذكر آن در صورتحساب نهايي محاسبه شده و بر روي صورتحساب نهايي نشان داده مي شود . امكان دارا بودن چندين صندوق پذيرش بمنظور سرعت در خدمات به ميهمانان ، تبديل ارز با توجه به نرخ روز، انتقال وجه از يك صندوق به صندوق ديگر به لحاظ تجمع وجوه در يك صندوق و سهولت انتقال وجوه به بخش مالي از ساير امكانات صندوق پذيرش مي باشد.درآمدهايي از قبيل فروش لاندري ، استخر، پاركينگ ، تلفن ، فاكس ، خدمات اينترنت و اجاره مستغلات هتل از طريق صندوق پذيرش قابل انجام بوده كه درصورت نياز اين موارد نيز در صورتحساب ميهمان منعكس مي گردد.

اين بخش جهت انجام امور مربوط به رستورانها در نظر گرفته شده است كه شامل امكانات زير مي باشد :

 • منوهاي مختلف غذايي به لحاظ سهولت در انتخاب غذا

 • ورود سفارشات غذا براي رستورانها ، لابي ، كافي شاپ و روم سرويس بطور همزمان

 • چاپ صورتحساب ميهمان و چاپ بن جهت ميهمان هتل

 • كنترل دارا بودن حق امضاء ميهمان و مطابقت با مشخصات شخص امضاء كننده

 • امكان صدور صورتحساب جهت سفارش غذا از بيرون

 • در نظر گرفتن كليدهاي سرعتي جهت سهولت در كار

 • امكان تعريف رستورانهاي متعدد به تعداد نياز هتل

 • گزارش فروش رستورانها ، لابي ، كافي شاپ و روم سرويس به تفكيك و گزارش فروش كلي صندوق رستوران با انعكاس فروش نقدي ، اعتباري و به حساب اتاق

 • امكان انعكاس انعامهاي دريافتي از ميهمانان در صورتحساب نهايي

 • گزارش فروش رستورانها ، لابي ، كافي شاپ و روم سرويس به تفكيك و گزارش فروش كلي صندوق رستوران با انعكاس فروش نقدي ، اعتباري و به حساب اتاق

 

 • سند حسابداري به دو صورت ريز اقلام سند و خلاصه عمليات روزانه

 • ورود و خروج ميهمانان

 • Room Rate

 • مانده حساب مشتريان اعتباري و ميهمانان غير مستمر

 • گزارش خروجي اتاقها ( اتاقهايي كه مي بايست در روز مورد نظر تخليه شوند ) گزارش وضعيت تخليه و پذيرش اتاقها به لحاظ كنترل عمليات پذيرش و خانه داري

 • گزارش عمليات اعتباري از قبيل دريافت ، پرداخت و صورتحساب

 • گزارش روم بالانس

 • گزارش آخرين وضعيت هزينه اتاقها

 • گزارش عملكرد صندوقداران

 • Cost Control

 • گزارش روزانه و دوره اي فروش رستوران

 • گزارش روزانه و دوره اي مصرف مواد اوليه رستوران

 • چاپ فرمهاي دريافت ، پرداخت ،انتقال وجه ، تبديل ارز ، صورتحساب رستوران ، صورتحساب پذيرش ، بن رستوران و بن پذيرش به صورت اتوماتيك و دو زبانه ( فارسي و انگليسي ) و به انتخاب صندوقدار مي باشد .

 • چاپ گزارشات متنوع بر روي چاپگر هاي از پيش تعريف شده در شبكه.

همچنين اين بسته نرم افزاري قابليت ارسال فايل مربوط به اماكن را بصورت آنلاين دار ميباشد.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 05118681169 و 09357866239 تماس حاصل فرماييد.               

    

 

                                                                                       

افراد حاضر در سایت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


شرکت مهندسی نرم افزار منظومه                 پشتیبانی تلفنی، اینترنتی و حضوری
 

آخرین اخبار

درباره ما

شرکت مهندسی نرم افزار منظومه با تیمی از متخصصین مجرب پیشرو در تولید نرم افزارهای مالی حسابداری، انبارداری و... در خدمت کلیه اصناف و کارخانجات./

بیشتر

پشتیبانی

راه های تماس

ایمیل آدرس : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن : 05118681169